Opleiding tot energieadviseur of energiecoach

SME Advies leidt diverse doelgroepen op tot energieadviseur/energiecoach. Denk aan re-integranten, bewoners/huurders of medewerkers van woningcorporaties zelf. Een opgeleide energieadviseur is in staat mensen een energieadvies op maat te geven. Samen met de bewoner wordt de woning doorlopen en benoemt de adviseur de besparingsmogelijkheden per ruimte. Heel praktisch en concreet dus. Door de besparing ook in euro’s te noemen raken bewoners extra gemotiveerd.

De opleiding tot energieadviseur duurt drie dagen en kenmerkt zich door een kleinschalige en interactieve één-op-één-benadering. De groepsgrootte voor de opleiding is daarom maximaal 12 personen. De training wordt in compagnie gegeven. Deelnemers raken thuis in de wereld van energiebesparing, maar leren ook om dit over te brengen op anderen. Dit geeft ze zelfvertrouwen. Mensen die hebben deelgenomen aan de cursus zijn vaak bijzonder enthousiast en beschrijven de opleiding als informatief, leuk en erg praktisch.

Energiecoach en fysieke maatregelen 

Indien gewenst combineren we de inhoudelijke opleiding tot energieadviseur (die vooral is gericht op gedrag) met kennis over fysieke maatregelen aan de woning. Zo kan de energieadviseur zijn/haar medebewoners niet alleen iets leren over energiebesparing door gedrag, maar ook uitleggen hoe het nieuwe ventilatiesysteem of warmtevoorziening werkt! We hebben goede ervaringen met deze gecombineerde insteek.

Deze werkwijze wordt ook vaak ingezet bij renovaties. Vooraf wordt door de opgeleide adviseurs verteld wat de bewoners kunnen gaan verwachten en wordt hun medewerking gevraagd of na afloop als de renovatie is afgerond vertelt de adviseur de basis rondom de technieken die zijn aangebracht en vertelt over de nieuwe gedragingen die daar eventueel bij horen.

Dit project is ingezet voor deze doelgroepen:

Hier wil ik meer van weten!

Voorbeeld: Woningbouwcorporatie De Woonschakel

De Woonschakel had een energiebesparingsdoelstelling in hun beleid staan dat ze 25% van haar huurders wilden bereiken met energie­besparing. Zij zouden gemiddeld 10% energie moeten besparen. Een hele hoge ambitie.

Energieprojecten in Nederland