Als u al weet wat voor soort project u wilt, klik dan op een van de voorbeeld beschrijvingen. Natuurlijk kan het project precies op maat gemaakt worden zodat het volledig aansluit bij uw wensen. Weet u nog niet hoe u uw doelstellingen kunt verwezenlijken, vraag dan vrijblijvend een gesprek aan zodat we samen kunnen kijken op welke wijze en met welke doelgroep(en) uw doelstellingen bereikt kunnen worden. Laat u vast inspireren door op enkele projecten te klikken voor de verschillende kenmerken en mogelijkheden, zodat u al een beetje weet wat u misschien wel of juist helemaal niet zou willen.

SME Advies leidt diverse doelgroepen op tot energieadviseur/energiecoach. Denk aan re-integranten, bewoners/huurders of medewerkers van woningcorporaties zelf. Een opgeleide energieadviseur is in staat mensen een energieadvies op maat te geven. Samen met de bewoner wordt de woning doorlopen en benoemt de adviseur de besparingsmogelijkheden per ruimte. Heel praktisch en concreet dus. Door de besparing ook in euro’s te noemen raken bewoners extra gemotiveerd.

Tijdens de energiebesparingsworkshop van SME Advies komen diverse energieonderwerpen aan bod. Denk aan de energierekening, sluip- en standby verbruik, grootverbruikers en energielabels van apparaten. Echter ook zaken als overstappen van energieleverancier en het vastzetten van contracten komt aan de orde, niet zo zeer om geld of energie te besparen maar omdat het leeft onder mensen. Tijdens de workshops geven wij de deelnemers inzicht in de trucjes die leveranciers toepassen om burgers over de streep te trekken, zo kunnen zij zelf een bewuste keuze maken.

De Energieparty van SME Advies heeft het karakter van een tupperwareparty. De Energieparty is een mooi voorbeeld van de sociale netwerkbenadering, een bewezen effectief communicatiemiddel. De energieparty's vinden plaats bij mensen thuis met ongeveer zes mensen, dit kunnen vrienden of kennissen zijn of bijvoorbeeld buurtgenoten. Tijdens de Energieparty wordt aan de hand van een energieboom gekeken hoe de deelnemer het best kan besparen.

De Energiequiz is een quiz die het thema op een interactieve, ludieke manier op de kaart zet. De quiz is zeer goed in te zetten als opwarmer tijdens bijvoorbeeld een informatieavond. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en er is geen maximum. In kleine groepjes van maximaal 5 personen wordt de quiz gezamenlijk ingevuld. Doordat de deelnemers moeten samenwerken, zie je dat er nieuwe contacten ontstaan tussen de bewoners.

Tijdens een Energy Battle strijden diverse groepen tegen elkaar om de meeste energie te besparen. SME Advies heeft al verschillende energiewedstrijden opgezet en uitgevoerd. Een Energy battle kunt u net zo groot optuigen als u zelf wilt. Deelnemers kunt u de meterstanden zelf (analoog) laten aflezen, maar het is ook mogelijk om een online monitoringssysteem in te zetten met een speciale website. Op die website is de battle dan 24/7 te volgen.

Wilt u mensen op een concrete en tastbare manier informeren over de mogelijkheden van energiebesparing? Dan is een energiemarkt wellicht de oplossing. SME Advies brengt voor u de lokale aannemers, installateurs en glaszetters bijeen. Daarmee kunt u bewoners wijzen op slimme energie investeringen in de woning.

Om mensen echt te bewegen blijvend energie te besparen is er méér nodig dan een standaard energiecampagne met bijvoorbeeld een energieloket en/of subsidieregeling. Wij geloven en ervaren dat mensen ook op heel andere manieren te bereiken en te motiveren zijn voor energiebesparing. Door te beseffen dat ‘de particuliere huiseigenaar’ tevens een ouder is, lid van een sportclub, of professional op zijn/haar vakgebied, worden nieuwe deuren geopend.

Zijn de werkzaamheden te omvangrijk binnen de tijd die u ervoor krijgt? Heeft u behoefte aan extra mankracht om uw werkzaamheden efficiënt gedaan te krijgen? SME heeft ervaren adviseurs in huis met de juiste kennis van zaken. We kunnen zorgen voor het algehele projectmanagement, maar kunnen u ook van dienst zijn bij de concrete organisatie van (bewoners)bijeenkomsten.