De Energieparty van SME Advies heeft het karakter van een tupperwareparty. De Energieparty is een mooi voorbeeld van de sociale netwerkbenadering, een bewezen effectief communicatiemiddel. De energieparty's vinden plaats bij mensen thuis met ongeveer zes mensen, dit kunnen vrienden of kennissen zijn of bijvoorbeeld buurtgenoten. Tijdens de Energieparty wordt aan de hand van een energieboom gekeken hoe de deelnemer het best kan besparen.

Aan het begin van de party analyseren we kort de energierekening en aan de hand daarvan geeft de deelnemer aan waar zijn interesses liggen en waar hij of zij meer van wil horen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen naar huis gaat met de kennis en informatie die hij of zij graag wilde hebben. De energieboom is zo opgezet dat er zowel op gedrag als op technische maatregelen ingezoomd kan worden, hierdoor is de opzet zowel voor huurders als voor woningeigenaren geschikt en voor mensen met een kleine en een grote beurs.

energieparty

De energieparty is heel interactief, de informatie wordt via oefeningen/spelletjes door gegeven. Doordat tijdens de party veel wordt samengewerkt leren de deelnemers elkaar goed kennen en ligt het voor de hand om na afloop samen afspraken te maken.

 

 

Hier wil ik meer van weten!