Tijdens de energiebesparingsworkshop van SME Advies komen diverse energieonderwerpen aan bod. Denk aan de energierekening, sluip- en standby verbruik, grootverbruikers en energielabels van apparaten. Echter ook zaken als overstappen van energieleverancier en het vastzetten van contracten komt aan de orde, niet zo zeer om geld of energie te besparen maar omdat het leeft onder mensen. Tijdens de workshops geven wij de deelnemers inzicht in de trucjes die leveranciers toepassen om burgers over de streep te trekken, zo kunnen zij zelf een bewuste keuze maken.

Maar de workshop zorgt met name voor bewustwording onder de deelnemers. Vaak weten mensen niet waar ze onnodig energie verspillen in huis. De workshop is een echte eyeopener en deelnemers krijgen daarin concrete besparingstips aangereikt.
De workshop wordt niet alleen ingezet als manier om de uiteindelijke doelgroep kennis te geven over energie besparen. Hij wordt ook ingezet als aftrap van een duurzaamheidstraject of als middel om er voor te zorgen dat de medewerkers weten wat de gemeente of corporatie aanbiedt aan haar bewoners/huurders.

Hier wil ik meer van weten!