Nul-op-de-meterwoningen en gedrag

0-energiewoningTilburgse Hoogleraar Vastgoedeconomie Dirk Brounen adviseert de overheid om meer in te zetten op gedragsbeïnvloeding om het energieverbruik door burgers te reduceren!

Uit onderzoek onder 670.000 huishoudens is gebleken dat het energiebesparende effect van besparende maatregelen voor een groot deel teniet worden gedaan door het gedrag van de bewoners.

Zelfs wanneer een woning 100% energiezuinig is gemaakt, levert dit maximaal 59% besparing op bij huurders en 73% bij woningeigenaren. Dit effect wordt veroorzaakt door het gedrag van de bewoners en wordt ook wel het Rebound Effect genoemd.

Slecht gedrag van bewoners doet technische maatregelen teniet

Omdat het goedkoper is om een huis te verwarmen kan de temperatuur wel iets omhoog, aangezien het toch nog steeds voordeliger is.

Alweer een jaar geleden was hoogleraar Hugo Priemus aan het woord bij Een Vandaag. In zijn visie werd er ook teveel gefocust op de techniek en te weinig rekening gehouden met het gedrag van de bewoners. Hij gaf aan dat alle techniek teniet gedaan kan worden door het gedrag van bewoners. Wanneer zij in hun uiterst duurzame woning niet bewust omgaan met energie en energiegebruik, zal de energiemeter niet op 0 zal blijven staan. 

Verlies gedrag niet uit het oog

SME Advies is al diverse jaren bezig met energiebesparing door gedrag en ziet de visies van de beide heren in de praktijk. Het energieverbruik van bewoners uit nieuwbouw wijken van na 2005 zijn minstens even hoog als die van bewoners uit oudere wijken terwijl hun huizen zoveel beter geïsoleerd zijn. De besparingsresultaten door gedrag van deze bewoners zijn ook min of meer gelijk. De bewoners uit de nieuwbouwwijken zijn zelfs in staat nog iets meer te besparen.

SME Advies sluit zich dan ook aan bij de visies van Brounen en Priemus. Door aandacht voor gedrag kunnen bewoners veel energie besparen. En dat is hard nodig bij nul-op-de-meterwoningen. Want als het gebruikersaspect uit het oog wordt verloren, wordt het technisch besparingspotentieel vaak niet gehaald. Kortom: als SME Advies hebben we zeker geloof in de nul-op-de-meter-woningen, mits er ook aandacht is voor gedrag!

Voorbeeld: nul-energiewoning

In juli 2014 zijn door Vivare 8 energie neutrale woningen opgeleverd. Vivare heeft energie neutraal zo gedefinieerd dat de energie die de woning kost wordt gecompenseerd.