Energieakkoord

Wat gaan jullie doen met het Energieakkoord?

In september 2013 zetten zo’n 40 organisaties hun handtekening onder het Nationaal Energieakkoord. Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties geven hiermee aan hoe zij gezamenlijk willen werken aan hun ambities op het gebied van energiebesparing en schone energie.

Samengevat gaat het om 1,5% energiebesparing per jaar en 14% duurzame energie in 2020 (16% in 2023. Het totale Energieakkoord is opgebouwd uit 10 pijlers, met daaraan een groot aantal acties die samen moeten resulteren in het bereiken van de gestelde doelen.

De eerste pijler (en daarmee belangrijkste) is Energiebesparing. De meest duurzame energie is immers de energie die je niet gebruikt. Een gemiddelde besparing op het finale Nederlandse energiegebruik van 1,5%  per jaar. Te realiseren middels acties gericht op de gebouwde omgeving, de industrie, de agrarische sector en het overige bedrijfsleven.

Een groot deel van de te realiseren energiebesparing moet en kan komen uit de gebouwde omgeving. En een groot deel daarvan weer uit de bestaande woningbouw. Net als alle acties uit het Energieakkoord, richten ook de acties in deze pijler zich op de eindgebruiker. En dat is in dit geval: de bewoner. Niet (alleen) de stenen, de techniek en de installaties, maar de uiteindelijke bewoner bepaalt uiteindelijk of de ambities gericht op energiebesparing in de (bestaande) woningbouw gerealiseerd gaan worden. Werken aan bewustwording, draagvlak, medeverantwoordelijkheid en gedragsverandering bij die bewoner, daar draait het dus om. De aanpakken en projecten van BespaarJeEnergie laten zien hoe je hier als gemeente of corporatie invulling aan kunt geven. Zo geven we samen met bewoners, uitvoering aan het Nationaal Energieakkoord.

Interessante websites

SER Energieakkoord: www.energieakkoordser.nl

VNG Programma Energie: www.vng.nl/energie