Enkele energiemaatschappijen geven tegenwoordig nieuwe klanten een energieverbruiksmanager cadeau, denk aan de Toon, de Oxxio app. Je kunt ook zelf een energieverbruiksmanager aanschaffen, los van een energiemaatschappij. Maar kun je er als gebruiker uithalen wat er in zit als je verder geen uitleg over energiebesparing krijgt? SME Advies deed een klein onderzoek en kwam tot de conclusie dat je zonder uitleg over energiebesparing veel minder uit je energie management systeem haalt.

qbox ipad1Onderzoek energieverbruiksmanager

SME Advies deed samen met Qurrent een onderzoek onder 28 huishoudens. Zij kregen óf de energieverbruiksmanager van Qurrent, de Qbox tot hun beschikking (groep 1), óf een communicatietraject, waarbij bewoners gestimuleerd werden om zuiniger om te gaan met energie (groep 2) óf beide (groep 3). Het blijkt dat de groep die beide krijgt meer betrokkenheid toont en zelf aangeeft zich meer energiezuinig te gedragen dan de andere twee groepen. Ook geven de groepen die het communicatietraject volgen aan dat zij minder bang zijn om terug te vallen in hun oude gewoontes. Zij verwachten dan ook dat hun energieverbruik over een jaar minstens zo laag is als dat het nu het geval is, waarbij de verwachtingen van groep 3 (energieverbruiksmanager én communicatietraject) nog hoger zijn. 100% van de deelnemers van deze groep gaat proberen hun energieverbruik nog verder omlaag te krijgen, tegen 50% van de deelnemers van groep 1 en 2.

Conclusie inzet communicatietraject

Het communicatietraject heeft ook effect op het gebruik van de energieverbruiksmanager. De eerste week van het onderzoek keek 46% van de deelnemers van groep 1 en 3 dagelijks op de Qbox, na 7 weken keek 25% nog iedere dag. Tussen de twee groepen zat in de eerste 7 weken nog geen verschil. Echter, na 7 weken werd er wel een groot verschil zichtbaar: Bij de groep met alleen de Qbox (groep 1) keek 20% van de deelnemers 4-5 keer per week of vaker naar hun resultaten, tegenover 56% bij de groep met de Qbox en een communicatietraject. In de toekomst denkt niemand van de groep met alleen de Qbox één of meer keer per week te kijken, terwijl 58% van de groep met een de Qbox én het communicatietraject dat wel verwacht te doen. 29% denkt dat zelfs dagelijks te gaan doen. Hieruit trekken we de conclusie dat een communicatietraject en toelichting bij het gebruik van je energieverbruiksmanager noodzakelijk zijn om er het maximale uit te halen.

Wil je ook alles uit je energieverbruiksmanager halen of wil je je communicatietraject aanvullen met een energieverbruiksmanager?

Neem contact met ons op!